Kirurgiska instrument

Peha-instrument: Hög kvalitet med hygieniska fördelar
 
Peha-instrument är framtagna i samråd med experter ute i verksamheterna.
För dig som konsument betyder detta kvalitet och funktionalitet i en praktisk förpackning samt ett brett sortiment som motsvarar dina behov.
Den höga kvaliteten på Peha-instrument ger ett säkert, hygieniskt och kompromisslöst användande. Ingen risk för korskontaminering.
Praktisk hantering då använt material slängs i “Stickande skärande”.
Sterilitet 5 år
Råmaterial produceras i Asien - efterbehandling i Europa
 
Miljöaspekterna är viktiga för HARTMANN
 
• Peha-instrument består av 99% icke reflekterande återvunnet rostfritt stål.
• Peha Colour Lock® safety marking består av ett säkert ekologiskt nedbrytbart färgämne
 
Långsiktig ekonomisk effektivitet
 
• Lägre kapitalbindning
• Eliminerar kostnader såsom underhåll, reparationer av instrument samt hela steriliseringsprocessen av flergångsinstrument.
 
HARTMANN har ett socialt ansvar för våra underleverantörers anställda. Våra underleverantörer av kirurgiska engångsinstrument av märket Peha instrument finns i Pakistan. Barnarbete är inte acceptabelt för HARTMANN.
Tillsammans med den icke statliga organisationen Sudhaar driver HARTMANN projektet “Learn and Earn“. Ett projekt som har utvecklats steg för steg. Systemet baseras på ett samarbete med en lokal organisation där HARTMANN ger ekonomisk stöttning till barn och deras familjer så att barnen får möjlighet att utbilda sig i stället för att tvingas till arbete i fabrikerna.