bg-country-switch

HARTMANN Termeni si Conditii

Termeni și condiții generale de achiziție Paul Hartmann S.R.L.

Pentru livrarile societatii PAUL HARTMANN S.R.L. se aplica cu caracter obligatoriu urmatoarele Conditii generale de achizitie. Eventuale acorduri suplimentare necesita forma scrisa.

Conditii de livrare:

1. Costurile de transport cad in sarcina Paul Hartmann S.R.L.
2. Ne rezervam dreptul de a efectua expedierea prin metoda cea mai convenabila pentru noi.
3. Evenimentele neprevazute, precum forta majora, daunele provocate de incendii sau echipamente tehnice, pane in functionare, deficit neimputabil de materii prime etc. ne exonereaza de orice obligatie de livrare.

Pretentiile pe motiv de vicii:

4. Pe cat posibil, se va verifica in cel mai scurt timp, daca marfa livrata de societatea noastra este integrala si intacta. O reclamatie in aceasta privinta este recunoscuta de noi doar in termenul agreat in contractele de colaborare.
5. Fara un consimtamant prealabil din partea noastra, nu acceptam retururi care nu se intemeiaza pe vicii.
6. Ambalajele deschise, deteriorate si marfa care nu mai este vandabila sunt excluse de la retur.

Conditii de plata:

7. Pretul de achizitie se va plati la termenele convenite. Un discount la factura este permis numai conform contractelor, respectiv intelegerilor existente. Ca plata pentru deducerea de discount se considera ziua primirii banilor de catre noi, respectiv ziua in care unul dintre conturile noastre bancare a fost creditat.
8.In cazul depasirii scadentei, Paul Hartmann S.R.L. isi rezerva dreptul de a calcula penalitati de intarziere.

Conditii generale de reglementare (echipament individual de protectie)

Aceste conditii generale de reglementare („CGR/EIP”) se refera la produse clasificate ca echipamente individuale de protectie (EIP) in sensul art. 3 nr. 1 din Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protectie si al caror producator este compania Paul Hartmann AG, cu sediul in Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, sau una dintre entitatile afiliate acesteia (denumite in continuare „produse”).

CGR/EIP sunt puse la dispozitie de compania Paul Hartmann AG, atunci cand aceasta vinde produsele comerciantilor, sau de catre una dintre entitatile afiliate acesteia, atunci cand aceasta entitate vinde produsele comerciantilor (compania si entitatile afiliate sunt denumite colectiv „Hartmann”).

CGR/EIP se aplica pentru „comercianti”, adica acele persoane fizice sau juridice din lantul de aprovizionare care pun produsele pe piata, pana la punerea lor in functiune, fara a fi ele insele producatori sau importatori ale acestor produse.

CGR/EIP vizeaza activitatile comerciantilor in ceea ce priveste achizitionarea, detinerea si livrarea de produse. CGR/EIP se aplica fara a aduce atingere conditiilor de livrare si plata ale companiei Hartmann. Comerciantul recunoaste aplicabilitatea acestor CGR/EIP prin transmiterea comenzii pentru produse sau prin luarea in primire a produselor. Aceste CGR/EIP se aplica si pentru toate tranzactiile viitoare cu comerciantul, referitoare la produse.

1. Atunci cand comerciantul ia cunostinta de orice reclamatii, rapoarte privind potentialele riscuri si/sau cazuri de produse neconforme, in special abateri de la cerintele esentiale privind sanatatea si siguranta legate de produsele puse pe piata de acesta (denumite colectiv „evenimente specifice”), comerciantul va notifica imediat firma Hartmann in legatura cu acestea, transmitand firmei Hartmann - cu stergerea datelor cu caracter personal - cel putin urmatoarele informatii: [a] produsul vizat (dupa nr. articolului/nr. lotului, cantitate), [b] tipul si contextul evenimentului specific, [c] locul actual in care se afla produsul vizat, [d] tipul si amploarea eventualelor probleme de sanatate raportate. Instiintarea imediata trebuie sa aiba loc cel tarziu in 36 de ore de la luarea la cunostinta a evenimentului specific; daca este necesar, companiei Hartmann i se vor transmite si rapoarte detaliate.

2. Interpretarea notiunilor precum „plangeri”, „riscuri”, „produs neconform”, „cerinte esentiale de sanatate si securitate” se face pe baza Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protectie.

3. Comerciantul va tine o evidenta sistematica, menita sa garanteze trasabilitatea produselor livrate comerciantului si puse pe piata de acesta („evidenta pentru trasabilitate”). Astfel comerciantul va documenta cel putin urmatoarele: [a] tipul produsului (dupa nr. articolului/nr. lotului), [b] destinatar, [c] cantitate, [d] data expedierii, [e] loc propriu de depozitare, in cazul in care produsul nu a fost inca expediat.

4. In masura in care comerciantul primeste de la autoritati solicitari de documente sau de informatii pentru demonstrarea conformitatii produselor, el va transmite imediat companiei Hartmann aceste solicitari; inainte de a da curs solicitarilor autoritatilor, comerciantul se va consulta in prealabil cu compania Hartmann. De asemenea, comerciantul va informa imediat compania Hartmann in cazul in care primeste anunturi sau solicitari din partea autoritatilor ce prevad luarea unor masuri corective (precum rechemari sau returnari de la consumatori).

5. In cazul in care comerciantul considera sau are motive sa presupuna ca exista riscuri asociate unui produs pus pe piata de el sau ca acesta este neconform si din acest motiv trebuie sa se asigure ca vor fi luate masuri corective, atunci comerciantul va informa imediat compania Hartmann in legatura cu acest aspect; astfel, comerciantul va prezenta concret companiei Hartmann care sunt imprejurarile concrete care il determina sa afirme sau sa presupuna ca este ceva in neregula cu produsul. Acelasi lucru se aplica si atunci cand comerciantul, din motivele mentionate mai sus, intentioneaza sa informeze autoritatile in legatura cu procesul respectiv. Comerciantul va lua masuri preventive sau corective (precum rechemarile sau returnarile de produse de la consumatori) doar dupa consultarea prealabila cu producatorul.

6. In masura in care producatorul produselor ia masuri preventive sau corective sau initiaza astfel de masuri in cooperare cu autoritatile (inclusiv rechemari sau returnari de la consumatori, transmiterea unor asa-numite Field Safety Notices), comerciantul va oferi companiei Hartmann (in calitate de producator sau de operator economic in depozitul producatorului) sprijinul necesar; prin aceasta se intelege, in special, identificarea de catre comerciant a rutelor de livrare a produselor vizate, cu ajutorul evidentei sale pentru trasabilitate si transmiterea notificarilor pregatite de producator (precum Field Safety Notices) catre entitatile, respectiv clientii proprii, carora comerciantul le-a livrat produsele.

7. Cat timp produsele se afla sub controlul material al comerciantului, acesta se va asigura ca depozitarea si transportul se efectueaza in conditii ce nu afecteaza conformitatea produselor cu cerintele esentiale privind sanatatea si siguranta si ca aceste conditii sunt conforme prevederilor transmise de producator; daca este cazul, compania Hartmann poate fi mandatata de producator sa concretizeze astfel de prevederi.

8. La punerea la dispozitie a produselor pe piata, comerciantul trebuie sa respecte intotdeauna cerintele de reglementare (in special Regulamentul (UE) 2016/425) privind echipamentele individuale de protectie si sa actioneze cu grija necesara.

9. Inainte de punerea la dispozitie pe piata a unui produs de catre comerciant, acesta va verifica indeplinirea urmatoarelor cerinte: produsul/produsele [a] poarta marcajele CE, [b] corespunde/corespund cu declaratiile de conformitate furnizate in format tiparit sau online de catre producator, [c] este prevazut/sunt prevazute cu marcaje de identificare (de ex. nr. lotului), [d] este insotit/sunt insotite de instructiuni si informatii ale producatorului in limba (limbile) tarii respective, [e] in cazul unor produse importate, este prevazut/sunt prevazute cu datele importatorului (nume/firma, adresa). Hartmann se va asigura ca vor fi puse la dispozitia comerciantului copii ale declaratiilor de conformitate conform cerintei de mai sus [b], in masura in care acestea nu sunt disponibile online.

10. Comerciantul poate alege sa ofere operatorilor economici competenti in ceea ce priveste produsele informatii legale, sa transmita comunicari, respectiv rapoarte si/sau sa colaboreze cu acestia, de exemplu in cazul in care - ca urmare a diferentei dintre Hartmann si astfel de operatori economici - astfel de activitati ale comerciantului nu sunt deja prezentate prin aceste CGR/EIP.

Conditii generale de reglementare (dispozitive medicale)

Aceste conditii generale de reglementare („CGR/DM”) se refera la dispozitivele medicale (in sensul art. 2 nr. 1 din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale) si accesoriile lor, al caror producator este compania Paul Hartmann AG, cu sediul in Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, sau una dintre entitatile afiliate acesteia (denumite in continuare „produse”).

CGR/DM sunt puse la dispozitie de compania Paul Hartmann AG, atunci cand aceasta vinde produsele comerciantilor, sau de catre una dintre entitatile afiliate acesteia, atunci cand aceasta entitate vinde produsele comerciantilor (compania si entitatile afiliate sunt denumite colectiv „Hartmann”).

CGR/DM se aplica pentru „comercianti”, adica acele persoane fizice sau juridice din lantul de aprovizionare care pun produsele pe piata, pana la punerea lor in functiune, fara a fi ele insele producatori sau importatori ale acestor produse.

CGR/DM vizeaza activitatile comerciantilor in ceea ce priveste achizitionarea, detinerea si livrarea de produse, respectiv punerea lor pe piata.

CGR/DM se aplica fara a aduce atingere conditiilor de livrare si plata ale companiei Hartmann si sunt aplicabile tuturor produselor, pe care comerciantul le va pune pe piata incepand cu 26 mai 2021. Comerciantul recunoaste aplicabilitatea acestor CGR/DM prin transmiterea comenzii pentru produse sau prin luarea in primire a produselor. Aceste CGR/DM se aplica si pentru toate tranzactiile viitoare cu comerciantul, referitoare la produse.

1. Atunci cand comerciantul ia cunostinta de orice reclamatii, incidente suspectate si/sau cazuri de produse neconforme (denumite colectiv „evenimente specifice”), legate de produsele puse pe piata de acesta, comerciantul va notifica imediat firma Hartmann in legatura cu acestea, transmitand firmei Hartmann - cu stergerea datelor cu caracter personal - cel putin urmatoarele informatii: [a] produsul vizat (dupa nr. articolului/nr. lotului, eventual numarul unic de identificare al dispozitivului, cantitate), [b] tipul si contextul evenimentului specific, [c] locul actual in care se afla produsul vizat, [d] tipul si amploarea eventualelor probleme de sanatate raportate. Instiintarea imediata trebuie sa aiba loc cel tarziu in 36 de ore de la luarea la cunostinta a evenimentului specific; daca este necesar, companiei Hartmann i se vor transmite si rapoarte detaliate.

2. Aceeasi obligatie de instiintare precum cea prevazuta la punctul 1 se aplica indiferent daca comerciantul a pus deja pe piata produsele respective sau nu, daca comerciantul considera sau are motive sa presupuna ca un produs ce i-a fost livrat este neconform si/sau prezinta un risc grav si/sau este un produs falsificat.

3.Interpretarea notiunilor de „reclamatii”, „incidente”, „conformitate”, „produs neconform”, „risc grav” si „produs falsificat” se face in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale.

4. Comerciantul va tine o evidenta sistematica (un asa-numit „registru”) in care vor fi consemnate cel putin toate reclamatiile provenite de pe piata si toate cazurile de produse neconforme. Registrul trebuie sa contina informatiile relevante conform punctului 1 [a], [b], [c], [d]. Comerciantul ii va permite companiei Hartmann sa inspecteze registrul si va pune la dispozitia companiei Hartmann, cu diferite ocazii sau la cerere, copii ale acestuia.

5. Pe langa registru, comerciantul va tine si o evidenta sistematica, menita sa garanteze trasabilitatea produselor livrate comerciantului si puse pe piata de acesta („evidenta pentru trasabilitate”). Astfel comerciantul va documenta cel putin urmatoarele: [a] tipul produsului (dupa nr. articolului/nr. lotului, eventual numarul unic de identificare al dispozitivului), [b] destinatar, [c] cantitate, [d] data expedierii, [e] loc propriu de depozitare, in cazul in care produsul nu a fost inca expediat. De la momentul punerii pe piata a ultimului produs, comerciantul va pastra evidenta pentru trasabilitate timp de zece ani.

6. In masura in care comerciantul primeste de la autoritati solicitari de documente sau de informatii pentru demonstrarea conformitatii produselor, el va transmite imediat companiei Hartmann aceste solicitari; compania Hartmann poate decide sa dea curs solicitarilor autoritatilor. De asemenea, comerciantul va informa imediat compania Hartmann si va colabora cu aceasta in cazul in care primeste anunturi sau solicitari din partea autoritatilor ce prevad luarea unor masuri corective (precum rechemari sau returnari de la consumatori) sau livrarea gratuita a unor probe de produse.

7. In cazul in care comerciantul considera sau are motive sa presupuna ca un produs prezinta riscuri grave sau ca acesta este neconform sau falsificat si din acest motiv nu mai poate pune produsul pe piata, atunci comerciantul va informa imediat compania Hartmann in legatura cu acest aspect; astfel, comerciantul va prezenta concret companiei Hartmann care sunt imprejurarile concrete care il determina sa afirme sau sa presupuna ca este ceva in neregula cu produsul. Acelasi lucru se aplica si atunci cand comerciantul, din motivele mentionate mai sus, intentioneaza sa informeze autoritatile in legatura cu procesul respectiv. In ceea ce priveste o eventuala suspendare a punerii pe piata a produselor si/sau o informare catre autoritati, comerciantul se va consulta in prealabil cu compania Hartmann in legatura cu acea suspendare, respectiv informare.

8. In masura in care producatorul produselor ia masuri preventive sau corective sau initiaza astfel de masuri in cooperare cu autoritatile (inclusiv rechemari sau returnari de la consumatori, transmiterea unor asa-numite Field Safety Notices), comerciantul va oferi companiei Hartmann (in calitate de producator sau de operator economic in concernul producatorului) sprijinul necesar; prin aceasta se intelege, in special, identificarea de catre comerciant a rutelor de livrare a produselor vizate, cu ajutorul evidentei sale pentru trasabilitate si transmiterea notificarilor pregatite de producator (precum Field Safety Notices) catre entitatile, respectiv clientii proprii, carora comerciantul le-a livrat produsele. Fara a aduce atingere celor de mai sus, comerciantul este dispus sa-i furnizeze fabricantului produselor informatii (precum reactii de la utilizatorii produselor), ce sunt prevazute in planul PMS (Post-Market-Surveillance) al producatorului.

9. Cat timp produsele se afla sub controlul material al comerciantului, acesta se va asigura ca conditiile de depozitare si transport corespund prevederilor producatorului; daca este cazul, compania Hartmann poate fi mandatata de producator sa concretizeze astfel de prevederi.

10. La punerea la dispozitie a produselor pe piata, comerciantul trebuie sa respecte intotdeauna cerintele de reglementare (in special Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale) si sa actioneze cu grija necesara.

11. Inainte de punerea la dispozitie pe piata a unui produs de catre comerciant, acesta va verifica indeplinirea urmatoarelor cerinte: produsul/produsele [a] poarta marcajele CE, [b] corespunde/corespund cu declaratiile de conformitate emise de catre producator, [c] este prevazut/sunt prevazute cu marcaje de identificare, respectiv etichete (in sensul sectiunii 23.1 din Regulamentul privind dispozitivele medicale), [d] este insotit/sunt insotite de instructiuni si informatii ale producatorului in limba (limbile) tarii respective, [e] in cazul unor produse importate, este prevazut/sunt prevazute cu datele importatorului (nume/firma, adresa). Pentru verificarea cerintelor de mai sus [a] pana la [d], comerciantul poate aplica o procedura reprezentativa de esantionare. Hartmann se va asigura ca vor fi puse la dispozitia comerciantului copii ale declaratiilor de conformitate conform cerintei de mai sus [b].

12. Comerciantul poate alege sa ofere operatorilor economici competenti in ceea ce priveste produsele informatii legale, sa ofere acces la registre, sa transmita comunicari, respectiv rapoarte si/sau sa colaboreze cu acestia, de exemplu in cazul in care - ca urmare a diferentei dintre Hartmann si astfel de operatori economici - astfel de activitati ale comerciantului nu sunt deja prezentate prin aceste CGR/DM.

Informatii generale ale societatii

Sediul social: 020335 Bucuresti, Sect. 2, Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9-9A, Cladirea 19, Parter
Nr. Inreg. Reg. Comertului: J40/17061/2016
CUI: RO3102390