Pierwsza pomoc

103899
W przypadku drobnych skaleczeń, otarć lub oparzeń, pierwsza pomoc jest w większości przypadków udzielana przez osoby niewykwalifikowane, które w danej chwili znajdują się na miejscu. W sytuacji nagłej, pod wpływem emocji trudno jest zachować zimną krew i prawidłowo opatrzyć ranę. Dlatego tym ważniejsze jest, aby w apteczce samochodowej, domowej lub w podróżnej znalazły się odpowiednie materiały opatrunkowe.