Zestaw Mediset - HARTMANN Polska

Pomagają
i oszczędzają: MediSet®

Korzyści w codziennej opiece nad pacjentem

Korzyści z MediSet®

MediSet® to asortyment zestawów zabiegowych, które dedykowane są do większości głównych procedur medycznych, ale służą one czemuś więcej niż tylko zaopatrzeniu medycznemu. Gotowe zestawy do standardowych procedur medycznych nie są skomplikowane, a ich użycie co równie ważne sprawia, że przygotowanie do procedury zajmuje mniej czasu. Czasu, który pielęgniarki mogą poświęcić na to, co najważniejsze: na pacjenta. Takie było ich przeznaczenie, kiedy zostały opracowane i po raz pierwszy wprowadzone na rynek w 1998 roku i tak jest do dziś.

Zaspokajanie potrzeb od samego początku

Pod koniec lat 90. XX wieku we Francji miały miejsce wielkie skandale medyczne związane z bezpieczeństwem pacjentów w wyniku wystąpienia infekcji związanych z transfuzją. To spowodowało, że temat bezpieczeństwa pacjentów stał się popularny zarówno w kręgach medycznych, jak i wśród szerokiej opinii publicznej. W konsekwencji utorowało to drogę do wprowadzenia gotowych zestawów do zabiegów medycznych, które są używane jednorazowo: dla jednego pacjenta na jeden zabieg. Obecnie mamy do czynienia z zagrożeniami związanymi z zakażeniami szpitalnymi, które są przenoszone podczas pobytu w szpitalu lub leczenia w domu opieki. Niestety, rocznie w Europie odnotowuje się około 3,8 miliona zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI).


Kompletne, pod ręką i sterylne: każdego roku firma HARTMANN pomaga ponad 10 000 szpitali w całej Europie. Dzięki zestawom MediSet® opieka nad pacjentem jest bezpieczniejsza i bardziej efektywna, zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i w trakcie leczenia pacjentów w domu. Te gotowe zestawy oszczędzają czas, który można lepiej wykorzystać na potrzeby pacjenta, redukują błędy w opiece nad pacjentem i pomagają zmniejszyć ryzyko zakażenia, ponieważ są kompletne i sterylne. Te główne grupy produktów obejmują najczęstsze procedury medyczne:
Infografika Mediset - HARTMANN Polska
Misja: Profilaktyka zakażeń - Czas - HARTMANN Polska

To kwestia czasu

Szczególnie w służbie zdrowia nadmiar czasu jest rzadkością. Minuty, a nawet sekundy mogą zadecydować o życiu lub śmierci. Pielęgniarki mogą pracować nawet na 12-godzinnych zmianach, zaczynając wcześnie rano i przyjmując w tym czasie do 65 pacjentów. Gotowe zestawy MediSet® oszczędzają pielęgniarkom stresu związanego z gromadzeniem wszystkich pojedynczych komponentów w jeden zestaw. MediSet® zapewnia wszystko w jednym miejscu: żaden etap procedury nie zostanie pominięty z powodu wygody lub braku czasu. Dostarczając takie elementy jak igły, narzędzia, materiał opatrunkowy lub dodatkowe obłożenie, zapewniamy, że pielęgniarki mogą wykonywać swoją pracę szybko, efektywnie i bezpiecznie - w szpitalach, domach opieki lub podczas leczenia pacjentów w domu.
Misja: Profilaktyka zakażeń - wirus - HARTMANN Polska

Wspólne zapobieganie zakażeniom

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wiemy, jak ważne jest zapobieganie zakażeniom. HAI stanowiły na całym świecie ogromne zagrożenie na długo przed rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19. Wiedzieliśmy o tym już od jakiegoś czasu: Przestrzeganie prawidłowych procedur w zakresie higieny może zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń. Jeśli chodzi o zakażenia szpitalne, szacuje się, że około jednej trzeciej z nich można zapobiec. Zestawy MediSet® w znacznym stopniu przyczyniają się do tego. Gotowe zestawy są sterylne i zawierają narzędzia oraz sprzęt niezbędny do wykonania wielu różnych zabiegów medycznych, ułożone są w blistrze według kolejności przebiegu procedury. Dlatego też pielęgniarki są bardziej skłonne do przestrzegania kolejnych, właściwych etapów procedur medycznych, ponieważ skład zestawów MediSet® został precyzyjnie skomponowany tak, aby pasował do odpowiednich procedur.
Misja: Profilaktyka zakażeń - Pieniądze - HARTMANN Polska

Oszczędność kosztów, ratowanie życia

Placówki medyczne, takie jak szpitale, znajdują się pod ciągłą presją cięcia wysokich kosztów i cięć należy dokonywać tam, gdzie jest to uzasadnione. Przekonanie, że zestawy MediSet® są nieekonomiczne, ponieważ są używane tylko raz jest błędne. Ponadto sterylizacja produktów wielokrotnego użytku jest bardziej kosztowna*. Zestawy MediSet® są alternatywą, która może faktycznie obniżyć koszty szpitala – nie tylko oszczędzając czas, ale również zmniejszając ryzyko zakażenia.

MediSet®: pomagają i oszczędzają.

* Źródło: Passage à l’usage unique: une solution pour diminuer les coûts de stérilisation, BOURGES M., BARBET B., IBN EL HAJ D., ROCATCHER P. Pharmacie, Centre hospitalier de Dieppe, 76202 Dieppe, opublikowane w 2012, 34th Journées nationales d’études sur la stérilisation dans les établissements de santé.

To może Cię także zainteresować