Ώμοι

Ο ώμος είναι μια σύνθετη, ασταθής άρθρωση, με μόνιμη αιώρηση και πολύ υψηλή κινητικότητα. Οι οπίσθιες συνδεσμικές δομές είναι πολύ εύθραυστες. Αυτή η άρθρωση δεν χρειάζεται ακινησία:
  • Υποχώρηση του θύλακος
  • Απώλεια λειτουργίας