Αγκώνας

Πολύπλοκο σύμπλεγμα με 3 αρθρώσεις για τον ίδιο θύλακο.