Θεραπεία Άσκησης Πίεσης

103895
Οι θεραπευτικοί επίδεσμοι καλύπτουν ευρύ πεδίο εφαρμογών: ως επίδεσμοι ακινητοποίησης ενδείκνυνται για τη συντηρητική αντιμετώπιση καταγμάτων ή για την ακινητοποίηση περιοχών του σώματος. Ως επίδεσμοι συμπίεσης αποτελούν τη βάση θεραπείας της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των φλεβικών ελκών των ποδιών. Ως αποκαλούμενοι «λειτουργικοί» επίδεσμοι για συμπίεση, υποστήριξη και ανακούφιση, προτείνονται συχνά ως θεραπεία επιλογής για τραυματισμούς και βλάβες του μυοσκελετικού συστήματος.