Peha®-instrument Nålförare

Kirurgisk engångs nålförare
  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

62365
Peha®-instrument är instrument för engångsbruk som tillverkats av matt, borstat stål av hög kvalitet.

De bearbetas i EU och har liknande egenskaper som flergångsinstrument med många användningsområden när det gäller den avsedda prestandan, känslan och utförandet.
Peha®-instrumenten levereras i separata sterila förpackningar och har en livslängd på 5 år. Instrumenten finns alltid till hands, klara för användning och kan användas för en stor mängd olika kirurgiska ingrepp.

Peha®-instrument är inte bara praktiska att använda, utan de möjliggör även exakt hantering i samband med ingreppen.

Med hjälp av Peha® colour lock®-säkerhetsmärkning kan man på ett snabbt och pålitligt sätt skilja mellan flergångsinstrument och engångsinstrument. Den självhäftande spårbarhetsetiketten på förpackningen förenklar registreringen av uppgifter i patientjournalerna.

Genom att använda Peha®-instrument förenklar man processer, minskar arbetsbelastningen på sterilcentralen samt slipper onödiga reparationskostnader för flergångsinstrument.

Dessa egenskaper gör Peha®-instrument till ett utmärkt alternativ.

Peha®-instrument är återvinningsbara. De kasseras som stickande, skärande avfall.
 

Peha®-instrument nålförare Mayo Hegar

92395
Lämplig för all typ av suturering. 

Steril, enstycksförpackad

Produktinformation 14 cm
Artikelnummer
9910303
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199221267
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199221274
Produktinformation 12 cm
Artikelnummer
9910314
Innehåll
1 ask med 25 st
EAN
4052199221304
Innehåll
1 kartong med 2 förpackningar
EAN
4052199221311
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Steril, enstycksförpackad
14 cm
Artikelnummer 9910303
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199221267 4052199221274
12 cm
Artikelnummer 9910314
1 ask med 25 st 1 kartong med 2 förpackningar 4052199221304 4052199221311

Användning

66626
Peha-Instrument Nålförare är en steril engångs-nålförare avsedd för medicinska ingrepp. 

Dokument

Multimedia

Product catalog

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.