bg-country-switch

EPIDIS™

Neúnavný pomocník v aktivní surveillance infekcí spojených 
se zdravotní péčí v nemocnicích.

Proč je důležité mít přehled
o výskytu infekcí spojených
se zdravotní péčí (HAI)?

3,8 milionu HAI v Evropě
Odhadovaná
incidence HAI
v Evropě je 4,1 %
7 miliard Euro ekonomických škod v Evropě
Způsobuje 7 miliard €
ekonomický škod
v Evropě ročně
a hlavně jde o zdraví
A především
lze výskyt snížit
až o 1/3
!

Chcete být efektivní v prevenci HAI?
Řešení existuje!

Odborníci HARTMANN si rizika infekcí spojených se zdravotní péčí uvědomují již řadu let. Proto vyvinuli komplexní řešení
pro automatizované vyhledávání výskytu HAl
.

Toto řešení se jmenuje EPIDIS™.
Díky kontinuálnímu načítání dat z nemocničního informačního systému poskytuje v každém okamžiku aktuální vyhodnocení situace ve zdravotnickém zařízení.

Přínosy aktivní surveillance infekcí spojených
se zdravotní péčí

Zdroj: Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla Urbášková a kolektiv: Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici
Nárůst výskytu
Žádná opatření
nárůst výskytu o 18 %
snížení výskytu o 6 %
Necílená opatření
bez surveillance
snížení výskytu o 6 %
Snížení výskytu o 32 %
Cílená opatření
založená na surveillance
snížení výskytu o 32 %

Studie SENIC organizovaná CDC v 338 amerických nemocnicích v 70. letech 20. století ukázala prokazatelné snížení výskytu HAI v institucích, které měly zavedený systém surveillance a na výsledky reagovaly cílenými opatřeními.