bg-country-switch

Měření teploty a coronavirus

I tak jednoduchá věc jako měření teploty má svá pravidla a postupy.

Mohlo by se zdát, že měření teploty je jednoduchá věc, kterou je možné provést kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek. Opak je ale pravdou! I tak jednoduchá věc jako měření teploty má svá pravidla a postupy, a to především při použití teploměrů využívajících infračervenou technologii. Jenom tak je možné získat přesné výsledky.

Thermoval® baby

Bezdotykový infračervený teploměr

POZOR: Před měřením se ujistěte, že je teploměr přepnut do zvoleného režimu měření (symbol hlavy nebo domu) a že je povrch senzoru čistý! PAMATUJTE SI, že lékařský teploměr a měřená osoba by se alespoň 30 minut před měřením měly nacházet v prostoru s pokojovou teplotou.

Provozní podmínky
v režimu čelového měření:
okolní teplota +15 °C až +40 °C

měření teploty
 1. Abyste dosáhli optimální přesnosti měření, odstraňte z čela vlasy, pot, kosmetické prostředky a jiné nečistoty.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že na teplotu čela může mít vliv delší pobyt venku (např. na chladném vzduchu v zimě nebo na slunci v létě) a nošení pokrývky hlavy. Měření poskytne přesné hodnoty jen v případě, že čočka senzoru není pokryta kondenzovanou vodou.
 3. Zkontrolujte, zda je přepínač režimu ve správné poloze (symbol hlavy). Před měřením musíte přistroj zapnout stisknutím tlačítka (O/I).
 4. Umístěte teploměr nad střed čela do vzdálenosti 3–5 cm od povrchu pokožky. Krátce stiskněte tlačítko SCAN pro spuštění měření (nedržte po celou dobu měření). Při měření pohybujte přístrojem pomalu od středu čela až po oblast spánku (cca 1 cm nad obočím – viz obrázky výše).
 5. Měřicí přistroj vzdalte z oblasti měření až poté, co po třech sekundách zmizí navigační světlo.

Veroval® horečka

Dotykový infračervený teploměr se dvěma způsoby měření (v uchu a na čele)

POZOR: Před měřením se ujistěte, že je teploměr přepnut do zvoleného režimu měření (symbol čela nebo ucha) a že je povrch senzoru čistý! Tělesná teplota naměřená v uchu nebo na čele se může lišit od měření klasickými teploměry v ústní dutině, konečníku nebo podpaží. Teplota uvnitř těla (teplota jádra lidského těla) a teplota na povrchu těla (na kůži) se liší v závislosti na vnějších vlivech. Není tak vhodné tyto hodnoty porovnávat!

Na tělesnou teplotu má vliv také vnější teplota, dále věk, stres, délka spánku, hormony a tělesná aktivita. Není proto vhodné měřit teplotu ve vnějším prostředí, a už vůbec ne člověka po tělesné aktivitě. PAMATUJTE SI, že teploměr a měřená osoba by se alespoň 30 minut před měřením měly nacházet v prostoru s pokojovou teplotou.

Měření na čele

měření na čele

Vezměte, prosím, na vědomí, že se před měřením musí čelo a spánky zbavit potu a kosmetiky. Na teplotu čela má také vliv delší pobyt venku, především v chladném ranním a večerním vzduchu.


Provozní podmínky: okolní teplota +10 °C až +40 °C

 1. Ujistěte se, že je čelo suché, čisté, bez vlasů, krému nebo make-upu.
 2. Na teploměr nasaďte měřicí hlavici s nástavcem pro měření teploty na čele.
 3. Stiskněte lehce tlačítko SCAN pro zapnutí přístroje.
 4. Postranní přepínač režimu nastavte na ikonu čela a zkontrolujte, že se symbol čela zobrazil na displeji.
 5. Teploměr přiložte na spánek.
 6. Podržte tlačítko SCAN stisknuté a plynulým pohybem posunujte teploměr přes čelo ke druhému spánku po dobu 5 sekund (viz obrázek výše).
 7. Po přejetí teploměrem přes celé čelo tlačítko SCAN uvolněte. Zobrazí se výsledek měření a na 5 sekund se rozsvítí pozadí.
 8. Po každém použití očistěte hrot teploměru a nástavec na měření teploty na čele.

Měření v uchu

Měření v uchu

Provozní podmínky: okolní teplota +10 °C až +40 °C

 1. Ujistěte se, že v uchu není ušní zátka, nečistota nebo vlasy.
 2. Stiskněte lehce tlačítko SCAN pro zapnutí přístroje.
 3. Postranní přepínač režimu nastavte na ikonu ucha a zkontrolujte, že se symbol ucha zobrazil na displeji.
 4. Na snímací hrot teploměru nasaďte čistý (nový) jednorázový ochranný kryt pro měření v uchu (pokud jej nemáte k dispozici, ujistěte se, že je senzor teploměru čistý).
 5. Aby teploměr byl nasměrován přímo k ušnímu bubínku, je potřeba ucho vyrovnat – lehce zatáhněte ušní boltec směrem nahoru a mírně dozadu a vložte teploměr kónickým zakončením do ucha (viz obrázek výše).
 6. Stiskněte tlačítko SCAN po dobu 1 sekundy. Pak tlačítko SCAN uvolněte.
 7. Poté se zobrazí výsledek na displeji a indikátor teploty se rozsvítí zeleně nebo červeně.
 8. Po každém použití očistěte hrot teploměru a zlikvidujte jednorázový ochranný kryt.
Veroval® horečka