bg-country-switch
Naše hodnoty

Děláme svou práci srdcem a s úctou
k lidem

V HARTMANN je naším posláním

přehodnocovat péči o zdraví neustálým hledáním cest jak zlepšit léčbu, její výsledky a zkušenosti s poskytováním zdravotní péče a to jak v odborném sektoru, tak v domácím prostředí.

Dáváme našim zákazníkům k dispozici výrobky a služby, které zlepšují efektivitu léčby, zdravotní péče i prevence a každodenně zvyšují kvalitu života milionů lidí. V odborné i soukromé sféře posouváme možnosti péče o zdraví neustále dál.

Naše řešení vyvíjíme a zdokonalujeme s ohledem na současné i budoucí potřeby našich zákazníků a opíráme se přitom o naše mnohaleté zkušenosti v profesionálním zdravotnictví. Inovace tvoříme vždy v úzké spolupráci s našimi partnery a necháváme se stále inspirovat jejich otázkami, nápady a podněty pro zlepšení.

Podporujeme rozvoj našich kolegů a snažíme se podněcovat jejich motivaci. Za veškerým naším úspěchem stojí konkrétní lidé a my si jejich úsilí nepřestáváme vážit.


V každé fázi vývoje naší společnosti zůstáváme konzistentní s našimi závazky – najít vždy ta nejlepší možná řešení v oblasti zdravotní péče a prevence.

V plnění našeho poslání nás provází tři klíčové hodnoty:

Srdce. Partnerství. Profesionalita.

Srdce

Když děláte věci s vášní, zaujetím a srdcem, musí se to podařit. Platí to jak doma při rodinném pečení, tak ve všem, co se každodenně odehrává ve zdravotnictví.

Abychom posouvali péči o zdraví neustále dál, děláme svou práci s vášní. Těší nás přinášet a zavádět do praxe nové myšlenky, které zlepšují efektivitu léčby, péče a prevence a zvyšují kvalitu života milionů lidí. Jsme na naše úspěchy hrdí, ale neusínáme na vavřínech. Vždy jsou zde totiž další lidé, jejichž životy můžeme naší prací zlepšit.

Partnerství

Partnerství je hodnota, které si v HARTMANN  ceníme. Dlouhodobé partnerství je pro nás cesta, jak neustále zlepšovat péči o zdraví.

Abychom posouvali péči o zdraví neustále dál, jsme otevření a spolupracujeme. Víme, že opravdových změn můžeme dosáhnout pouze budováním dlouhodobých partnerství se zdravotníky, pečovateli, lékárníky, distributory, pacienty i běžnými spotřebiteli. Různé úhly pohledu a otevřená mysl totiž dávají vzniknout těm nejlepším nápadům.

Profesionalita

Abychom posouvali péči o zdraví neustále dál, přistupujeme ke všemu, co děláme, se vší vážností. Máme odborné znalosti a jsme zkušení. S lidmi jednáme s úctou, vytváříme pevné vztahy založené na upřímnosti, čestném jednání a transparentnosti. Přehodnocování daného stavu totiž může mít úspěch jen při vzájemném respektu a důvěře.

Profesionalita. Co vše si pod tímto slovem představit? Zkušenost, znalosti, poctivost, vnímavost a pochopení - tak to vidíme my v HARTMANN.

Jít o krok dál pro zdraví…
Co to pro nás znamená v praxi?