Покривен материал

4 Асортименти (8 Продукти)
-

Специфични операционни чаршафи

Операционни сетове за Ортопедия и Травматология

Операционни сетове за Урология

Стерилно покриване на пациент при кардио- и неврохирургия.