Операционно облекло

6 Асортименти (8 Продукти)
-

Еднократни операционни престилки

Еднократно нестерилно облекло

Еднократни операционни маски

Еднократени операционни шапки

Еднократни нестерилни престилки

Многократни предпазни очила